Структура системы

stuktura1.jpg
dispetcherskii_tsentr_dlya_glukhikh.png